Về tôi…

Tôi là Mai Thúy Hiền

Tôi tin rằng mỗi con người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng họ. Có những sứ mệnh lớn lao cũng có những sứ mệnh nhỏ bé nhưng tất cả đều quan trọng trong cuộc sống này. Chỉ cần bạn cần bạn cố gắng và nhiệt tình thì cuộc đời này sẽ đáp trả cho bạn xứng đáng.

Tôi yêu thích sự tự do.